Кулаков Павло Ігорович

Кафедра: Кафедра Метрології та промислової автоматики
Посада: професор

Резюме

Кулаков Павло Ігорович
доктор технічних наук, професор
професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету,
академік Академії метрології України
 
Pavlo I. Kulakov
Doctor of Engineering Science in Instruments and Methods of Control and Substance Composition Determination, Professor
Professor of Department of Metrology and Industrial Automation, Vinnitsia National Technical University, Vinnitsia, Ukraine,
Academician of the Academy of Metrology of Ukraine
 
Закінчив Вінницький державний технічний університет з червоним дипломом у 1994 році за спеціальністю "Радіотехніка". Після закінчення університету один рік працював інженером кафедри АІВТ. У 1995 році був зарахований на денне відділення аспірантури за спеціальністю "Інформаційно-вимірювальні системи". У 1999 році захистив кадидатську дисертацію за спеціальністю "Прилади і методи контролю" на тему: "Розробка та дослідження пристрою контролю характеристик роторної системи з газомагнітним підвісом". У лютому 2002 року рішенням Атестаційної колегії присуджено вчене звання доцента кафедри метрології та промислової автоматики. У 2016 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" на тему: "Методи та засоби контролю параметрів технологічного процесу виробництва коров’ячого молока ". У теперішній час - професор кафедри "Метрологія та промислова автоматика" Вінницького національного технічного університету. 
Викладав на кафедрі наступні дисципліни :
1. Проектування випробувального обладнання та його метрологічна атестація (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота)
2. Інформаційно-вимірювальні системи  (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсовий проект)
3. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, курсовий проект)
4. Мікроконтролери та однокристальні мікро-ЕОМ в інформаційно-вимірювальній техниці (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття)
5. Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техниці (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття)
6. Проектування інформаційно-вимірювальних систем (лекції, практичні заняття)
7. Комп'ютеризовані вимірювальні засоби (лекції, практичні заняття)
8. Організація і планування наукової діяльності та патентознавство (лекції, практичні заняття)
9. Основи метрології та вимірювальної техніки (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота)
10. Метрологія і вимірювання (лекції, лабораторні роботи)
11. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття)
12. Мікропроцесорні засоби систем управління (лекції, лабораторні роботи)
13. Інформаційно-вимірювальні системи у хімічній, пищевій та фармацевтичній промисловості (лекції, практичні заняття)
За час роботи здійснював підготовку вищевказаних курсів та їх модернізацію, в тому числі розробляв та модернізував лабораторну базу і документацію НМКД. Брав участь у модернізації лабораторних стендів та створенні нових лабораторних робіт і стендів для дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Підготував та впровадив в навчальний процес курси дистанційної освіти «Інформаційно-вимірювальні системи» та «Аналогові та цифрові вимірювальні прилади».
Окрім викладання дисциплін здійснював керівництво бакалаврськими роботами, дипломними роботами, магістерськими дипломними роботами, магістерськими дисертаціями, здійснював керівництво аспірантом денної форми навчання.
Раніше виконував обов’язки вченого секретаря кафедри «Метрологія та промислова автоматика», у теперішній час виконую функції заступника завідувача кафедри «Метрологія та промислова автоматика».
Кожний рік приймаю активну участь у проведенні дня університету, ознайомлюю студентів молодших курсів з напрямками наукової роботи кафедри.
Багато років вхожу до складу викладацької збірної команди університету з настільного тенісу, кандидат в майстри спорту. У 2016 році виборов п’яте місце на першості України з настільного тенісу серед працівників навчальних закладів.
Вхожу до складу робочої групи Вінницького національного технічного університету для реалізації завдань проекту Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» (MASTIS), № 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP.
Відповідаю за взаємодію між кафедрою «Метрологія та промислова автоматика» Вінницького національного технічного університету та медіа-корпорацією RIA.com і Вінницькою IT-академією.
Вхожу до складу спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Вінницькому національному технічному університеті.
Виконував функції відповідального виконавця прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету № 42-Д-374, номер державної реєстрації 0115U001124, «Методи та інформаційно-вимірювальні системи контролю зоотехнічних параметрів тварин та параметрів технологічних процесів у тваринницьких фермах».
Приймаю активну участь у науково-технічних конференціях, в тому числі у науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
У 2014 році нагороджений грамотою інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету за багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління та з нагоди святкування 40-річного ювілею інституту. У 2015 році нагороджений грамотою за значний внесок у наукові досягнення Вінницького національного технічного університету та з нагоди Дня науки. У 2016 році нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, високі показники у науково-педагогічній діяльності та з нагоди святкування Дня космонавтики і річниці факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету.
Маю 163 опубліковані наукові та навчально-методичні праці, з яких 65 статтей у закордонних та національних наукових фахових виданнях,  3 монографії, 5 навчальних посібників, 21 патент України на винахід, 52 тези доповідей на науково-технічних конференціях різного рівню, 15 статей у збірках матеріалів конференцій, 1 депонована стаття, 20 публікацій індексовані у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Публікацій 176

Контактна інформація ORCID: 0000-0002-0167-2218
SCOPUS Author ID: 6602754568
Google Scholar
ResearcherID: N-8435-2017

Електронна пошта kpi@vntu.edu.ua