Кулаков Павло Ігорович

Кафедра: Кафедра Метрології та промислової автоматики
Посада: професор

Навчально-методична робота

Інформац. матеріал. (1)

1. Кулаков П.І. МІВТ (Анотація дисципліни).pdf

Курсові проєкти (роботи) (3)

1. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Курсове проектування)
2. Кулаков П.І. МПЗПЛК (Курсова робота)
3. Васілевський О. М., Овчинніков К.В., Присяжнюк В.В. Основи теорії невизначеності вимірювань (Методичні вказівки до курсової роботи)

Лабораторні роботи (4)

1. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Лабораторні роботи)
2. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Лабораторні роботи)
3. П. І. Кулаков Засоби автоматизації комп`ютеризованих вимірювальних систем (лабораторні роботи)
4. П. І. Кулаков Системи обміну вимірювальною інформацією (лабораторні заняття)

Лекції (17)

1. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Конспект лекций)
2. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем (Лекції)
3. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Лекції)
4. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Конспект лекціій)
5. П. І. Кулаков АПМЗ (Опорний конспект лекцій)
6. Кулаков П. І. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (лекції)
7. Кулаков П. І. Фізичні принципи отримання вимірювальної інформації (лекції)
8. Кулаков П.І. Опрацювання результатів динамічних вимірювань (Лекції)
9. Кулаков П.І. Комп`ютерне проектування систем виробництва (опорний конспект)
10. Кулаков П.І. СВК (Опорний конспект)
11. Кулаков П.І. ОІВ (Опорний конспект)
12. П. І. Кулаков Засоби автоматизації комп`ютеризованих вимірювальних систем (опорний конспект лекцій)
13. П. І. Кулаков Системи обміну вимірювальною інформацією (опорний конспект лекцій)
14. Васілевський О. М. Правильність i прецизійність методів та результатів вимірювання (Конспект лекцій)
15. Кулаков П.І. КВЗ (Опорний конспект лекцій).pdf
16. Кулаков П.І. МІВТ (Опорний конспект лекцій).pdf
17. Кулаков П.І. МЗПЛК (Опорний конспект лекцій).pdf

Методичні вказівки (5)

1. Кулаков П.І. КВЗ (Методичні вказівки для виконання практичних завдань).pdf
2. Кулаков П.І. КВЗ (Методичні вказівки для самостійної роботи студентів).pdf
3. Кулаков П.І. МІВТ (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт).pdf
4. Кулаков П.І. МІВТ (Методичні вказівки для самостійної роботи студентів).pdf
5. Кулаков П.І. МІВТ (Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання).pdf

Навчальні посібники (1)

1. Кулаков П.І. МЗПЛК (Лабораторний практикум).pdf

Навчальні програми (8)

1. Кулаков П.І. Основи моделювання процесів на ПЕОМ (навчальна програма)
2. Кулаков П.І. Основи моделювання процесів на ПЕОМ (робоча навчальна програма)
3. Кулаков П.І. КВЗ (Навчальна програма).pdf
4. Кулаков П.І. КВЗ (Робоча навчальна програма).pdf
5. Кулаков П.І. МІВТ (Навчальна програма).pdf
6. Кулаков П.І. МІВТ (Робоча навчальна програма).pdf
7. Кулаков П.І. МЗПЛК (Навчальна програма).pdf
8. Кулаков П.І. МЗПЛК (Робоча навчальна програма).pdf

Пакети завдань та тестів ККР (2)

1. Кулаков П.І. Комп`ютерне проектування систем виробництва (тестові завдання)
2. Кулаков П.І. МІВТ (Комплексні контрольні роботи).pdf

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (14)

1. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Модуль-1)
2. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Модуль-2)
3. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Модуль-1)
4. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Модуль-2)
5. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем (Модуль-1)
6. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем (Модуль-2)
7. Кулаков П.І. Основи теорії невизначеності вимірювань (Модуль-1)
8. Кулаков П.І. Основи теорії невизначеності вимірювань (Модуль-2)
9. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Модуль-2)
10. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Модуль-1)
11. Кулаков П.І. Опрацювання результатів динамічних вимірювань (Питання)
12. Кулаков П.І. КВЗ (Екзаменаційні питання).pdf
13. Кулаков П.І. МІВТ (Екзаменаційні питання).pdf
14. Кулаков П.І. МЗПЛК (Екзаменаційні питання).pdf

Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) (14)

1. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Іспит)
2. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Тестові завдання).pdf
3. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Залік)
4. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем (Диференційний залік)
5. Кулаков П.І. Основи теорії невизначеності вимірювань (Іспит)
6. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Диференційний залік)
7. Кулаков П. І. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (питання)
8. Кулаков П.І. СВК (Екзаменаційні питання)
9. Кулаков П.І. КПСВ (Екзаменаційні питання)
10. Кулаков П.І. ОІВ (Екзаменаційні питання)
11. Васілевський О. М. Правильність i прецизійність методів та результатів вимірювання (Екзаменаційні питання)
12. Кулаков П.І. КВЗ (Тестові питання).pdf
13. Кулаков П.І. МІВТ (Тестові питання).pdf
14. Кулаков П.І. МЗПЛК (Тестові питання).pdf

Практикум (16)

1. Кулаков П.І. Інформацйно-вимірювальні системи (Практика)
2. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Практика)
3. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем (Практика)
4. Кулаков П.І. Основи теорії невизначеності вимірювань (Практика)
5. Кулаков П.І. Програмні засоби Інформацйно-вимірювальних систем (Практика)
6. П. І. Кулаков АПМЗ (Практичні заняття)
7. Кулаков П. І. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (практика)
8. Кулаков П. І. Фізичні принципи отримання вимірювальної інформації (практика)
9. Кулаков П.І. Опрацювання результатів динамічних вимірювань (Практика)
10. Кулаков П.І. Комп`ютерне проектування систем виробництва (практичні заняття)
11. Кулаков П.І. СВК (Практичні заняття)
12. Кулаков П.І. МПЗПЛК (Практичні заняття)
13. Кулаков П.І. OІВ (Практичні заняття)
14. П. І. Кулаков Засоби автоматизації комп`ютеризованих вимірювальних систем (практичні заняття)
15. П. І. Кулаков Системи обміну вимірювальною інформацією (практичні заняття)
16. Васілевський О. М. Правильність i прецизійність методів та результатів вимірювання (Практичні заняття)

Підручники (1)

1. Васілевський О. М., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т. Основи теорії невизначеності вимірювань (Підручник)

Робочі програми (15)

1. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
2. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Інформаційно-вимірювальні системи
3. Васілевський О.М., Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Основи теорії невизначеності вимірювань
4. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем
5. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Проектування та конструювання електронних систем
6. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Вступ до фаху
7. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Системи обміну вимірювальною інформацією
8. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Засоби автоматизації комп`ютеризованих вимірювальних систем
9. Севастьянов В.М. Основи метрології та вимірювальної техніки (РНПД)
10. Кулаков П.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Тренінгова практика з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
11. Кулаков П.І. ОІВ (Робоча навчальна програма)
12. Кулаков П.І. Правильність i прецизійність методів та результатів вимірювання (Робоча програма)
13. Кулаков П.І. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (Робоча програма)
14. Кулаков П.І. Фізичні принципи отримання вимірювальної інформації (Робоча програма)
15. Кулаков П.І. Опрацювання результатів динамічних вимірювань (Робоча програма)

СРС (3)

1. П. І. Кулаков Засоби автоматизації комп`ютеризованих вимірювальних систем (самостійна робота)
2. П. І. Кулаков Системи обміну вимірювальною інформацією (самостійна робота)
3. П. І. Кулаков Системи обміну вимірювальною інформацією (СРС)

Силабуси (17)

1. Кулаков П.І. Основи теорії невизначеності вимірювань
2. Кулаков П.І. Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем
3. Кулаков П.І. Інформаційно-вимірювальні системи
4. Кулаков П.І. Проектування та конструювання електронних систем
5. Кулаков П.І. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади (Силабус)
6. Кулаков П.І. Протоколи передачі даних в інформаційно-вимірювальних системах
7. П. І. Кулаков Проектування та конструювання електронних систем (силлабус)
8. П. І. Кулаков Автоматизація проектування інформаційно-вимірювальних систем (силлабус)
9. П. І. Кулаков ЗАКВС (силлабус)
10. Кулаков П.І. Компоненти та матеріали інформаційно-вимірювальних систем
11. Кулаков П.І. Системи обміну вимірювальною інформацією
12. П. І. Кулаков Актуальні проблеми метрологічного забезпечення
13. П. І. Кулаков Проектування вимірювальних приладів
14. Кулаков П.І. Правильність i прецизійність методів та результатів вимірювання (Силабус)
15. Кулаков П.І. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (Силабус)
16. Кулаков П.І. Фізичні принципи отримання вимірювальної інформації (Силабус)
17. Кулаков П.І. Опрацювання результатів динамічних вимірювань (Силабус)